Μετατροπή
μονοτονικοῦ κειμένου
σὲ πολυτονικό (beta)

The Polytonic Project

Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς μνήμης

Ἀντιγράψτε ἐδῶ ἕνα μονοτονικὸ κείμενο, πατῆστε 'Πολυτονίστε' καὶ περιμένετε...